این لچک ناقابل!

(نقل از وبلاگ «مسأله‌ای به نام حجاب»)
بیشتر از یک ماه پیش نوشتم که بحث طرح امنیت اجتماعی و گشت های ارشاد، پاشنه آشیل احمدی نژاد خواهد بود در تبلیغات انتخاباتی و درست به همین دلیل است که با وجود همه بودجه ای که از پول نفت من و شما، پیش از اینکه به سفره هایمان برسد، خرجش کرده اند، اما دم انتخاباتی درست مثل یک بچه نامشروع، انکارش می کنند و در پستو و پسله، پنهان. اما راستش را بگویم آن موقع فکر نمی کردم همین گشت ارشاد، فرزند نامشروع دولت نهم، بشود مضمون اصلی تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای دیگر. حالا نه تنها میرحسین موسوی اگر رییس جمهور شود گشت ارشاد را جمع می کند، بلکه اگر کروبی رییس جمهور شود"خود گشت ارشاد برنامه‌هايش را متوقف خواهد کرد و حتي لزومي ندارد که من به آن‌ها بگويم"! (نقل قول مستقیم از خود کاندیدا، علامت تعجب مال من است). و لازم به یادآوری است که حتی خود احمدی نژاد هم در نامه ای که درباره بازنگری در طرح امنیت اجتماعی به وزیر کشور نوشت، تلویحا خواستار جمع شدن بساطی شد که هر چند حامیان مذهبی و سنتی اش را راضی کرده است اما باعث ریزش رای طبقه متوسط شهری می شود. هنوز کاندیدای دیگری غیر از احمدی نژاد اعلام حضور نکرده وگرنه حتما او هم گوشه چشمی به طرح امنیت اجتماعی می داشت.

به این ترتیب، زودتر و صریحتر از انتخابات دوره قبل، مساله حجاب تبدیل به موضوع گفت و گوی بین کاندیداها و مردم و نیز، بین خود کاندیداها شده است. قابل توجه همه کسانی که اعتقاد دارند حجاب اصلا موضوع مهمی نیست که این همه به آن می پردازیم؛  یا حجاب، اصلا موضوعی سیاسی نیست و مساله ای دینی است و دستور خدا و نمی میرید اگر به جای این همه بحث، یک لچک بیندازید سرتان و بیایید بیرون (و البته همین آقایان هیچوقت حاضر نیستند محض امتحان هم شده چند ساعت همین لچک را بیندازند سرشان!) و… این فهرست موضوعاتی است که در سخنرانی ها و مصاحبه های کاندیداهای موجود مورد توجه قرار گرفته است  (به طور مشخص آخرین مصاحبه احمدی نژاد با تلویزیون، مصاحبه مطبوعاتی میرحسین موسوی و آخرین سخنرانی ها و مصاحبه های کروبی از جمله این یکی را ملاک قرار داده ام):

۱. عملکردهای دولت فعلی

۲. انرژی هسته ای

۳. طرح امنیت اجتماعی و گشت های ارشاد

۴. لایحه هدفمند کردن یارانه ها

۵. وضعیت اقتصادی کشور

۶. رابطه با آمریکا

می توانید به من بگویید چرا در صحبتهای هر سه کاندیدا، این لچک ناقابل، در ردیف موضوعات بالا که ظاهرا کلان، مهم و اساسی به نظر می رسد قرار گرفته است؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *