Category Archives: مهجاد

خوب و بدهای میرحسین

(نقل از وبلاگ مهجاد)
سجاد سالک: اعتراف می کنم پس از آن همه تلاش ها و امیدها که برای پیروزی خاتمی در انتخابات داشتیم کار سختی بود که از میر حسین موسوی حمایت کنیم. بدترین اتفاق ممکن شکل ورود میر حسین بود که به کناره گیری خاتمی منجر شد. تردید ندارم میر حسین اگر آذر ماه وارد صحنه می شد نه تنها هیچ کدورتی پیش نمی آمد بلکه همه با میل  و رغبت حمایتش کرده و اکنون از احمدی نژاد هم پیش افتاده بود. 
حالا میر حسین وارد صحنه شده و یخ وی هم در حال آب شدن است. هر چه می گذرد تازه با سیاست ورزی مدرن بیشتر آشنا می شود. به عنوان کسی که از نزدیک رفتار گفتار میر حسین را زیر نظر دارم با قاطعیت می گویم میر حسین بعد از عید اصلا قابل مقایسه با میر حسین قبل از عید نیست. انگار تازه دارد گرم می شود. تازه دارد موتورش روشن می شود. فقط نگرانم در این دو ماه باقی مانده فرصت نکند خود را به شهرستانی ها بشناساند.
به نظرم بزرگترین اشتباه میرحسین این بود که بیست سال کامل از عرصه کناره گرفت. روزهای اول که وی در محفلی حضور پیدا کرده و سخنی می گفت واقعا نچسب بود. حرف های این روزهای میر حسین رفته رفته خواندنی می شود. چند روز پیش که دیداری با میر حسین داشتیم حتی وی را صریح تر از خاتمی دیدم. تعجب می کنم چرا تیم اطلاع رسانی وی سخنان صریح وی را منتشر نمی کند. جالب است پر سر و صدا ترین سخنان میرحسین وقتی منتشر شد که تیم اطلاع رسانی وی نقشی در انتشار اخبار نداشت و خبرنگاران در کنفرانس خبری حرف هایش را منعکس کردند.
علاوه بر تیم اطلاع رسانی، ستاد وی هم تعریفی ندارد. دوستانی که سری به ستاد میر حسین زده اند چیزهایی تعریف می کنند که آدم نمی داند بخندد یا گریه کند.
به نظرم میر حسین در اولین گام بابد فکری به حال ستادش کند. با این ستادی که تشکیل شده کارها خیلی سخت پیش می رود. از سوی دیگر خوشحالم که میر حسین اینقدر سریع خود را با تحولات جامعه وفق می دهد و در حال امروزی شدن است. ای کاش او سال ها زود تر رخت سیاست به تن می کرد و وارد گود می شد. این روزها که زمان کمی به وزن کشی انتخابات باقی مانده نگرانم میر حسین نتواند به موقع سر وزن بیاید. با کنار رفتن خاتمی، میرحسین بهترین کاندیدای اصلاح طلب است. مشکل فقط این کیلوهای اضافی است که در اثر بیست سال کناره گیری از سیاست میرحسین را آزار می دهد.
میر حسین مشکل دیگری هم دارد که باید برایش فکری کند. او خیلی سرد و خشک حرف می زند. تند ترین حرف ها و شعار ها را با لحنی آرام و خشک می گوید، چنانکه هیچ هیجانی نزد مخاطبان ایجاد نمی کند. این نکته برای یک کاندیدای انتخاباتی ضعف بزرگی است. میر حسین احتیاج به هیجان افرینی در میان توده ها دارد اما چهره سرد و لحن خونسرد وی مانع این کار می شود. لازم است در هنگام نطق کردن کمی تن صدایش بالا و پایین شود که فعلا نمی شود.
جالب است دیشب که میر حسین به مجمع روحانیون آمده بود انقدر با صدای آرامی صحبتش را شروع کرد که خاتمی ناچار شد تذکر دهد برای این که صدا به همه برسد میر حسین کمی صدایش را بالا ببرد.
 به نظرم میر حسین با این لحن صحبت کردن هرگز نمی تواند مثل خاتمی عزیز دل انگیز شود، ولی مطمئنم رفته رفته کاندیدای مقبولی می شود. پیش بینی ام هم این است که جز سربازان گمنام اقتدارگرایان، فضا به تدریج چنان میر حسینی می شود که همه از او حمایت خواهند کرد و تمام تحول خواهان غیر تحریمی، پشت سر وی جمع خواهند شد و در این شرایط، کروبی چاره ای جز انصراف نخواهد داشت.